Olika personlighetstest – lär känna dig själv bättre!

/

Olika personlighetstest – Personlighetstester är några av de mest använda verktygen som finns inom psykologi. Även fast det kan vara väldigt svårt att mäta eftersom det finns en viss dynamik som gör varenda människa unik, så är personlighetstester mycket användbara och kan bekräfta en hel del om hur just du är som människa.

Det finns många olika typer av tester och vi alla har nog tagit ett minst en gång i livet. Vissa tester definitivt mer pålitliga än andra och om man vill få en riktigt pålitlig information så måste man vara lite kräsen. Vi listar de vanligaste personlighetstesten så du kan lära känna dig själv lite bättre!

Femfaktorteorin

Femfaktorteorin är ett mycket välkänt personlighetstest som delar upp personligheten i fem olika delar – neuroticism, utåtvändhet, öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet. Detta test har varit oerhört framgångsrikt i många olika sammanhang exempelvis hos läkarmottagningar, jobbintervjuer och syokonsulenter.

Syftet med detta personlighetstest är att kunna mäta och förstå människans beteende och många experter ser femfaktorteorin som ett mycket framgångsrikt tillförlitligt ramverk.

Myers-Briggs-testet

Myers-Briggs-testet är också ett väldigt populärt test för att kunna avläsa en människas personlighet. Detta test är främst populärt för personlig tillväxt och används ibland även på skolor eller arbetsplatser, men mindre inom andra sektorer då det saknar användbarhet i kliniska eller brottstekniska sammanhang.

Informationen som detta test tillhandahåller är:

  • Hur vi fokuserar vår uppmärksamhet och får vår energi, det vill säga utåtvänd eller introvert
  • Hur vi uppfattar och bearbetar information (känsla eller intuition)
  • Hur vi tar olika beslut, med tanke eller känsla
  • Hur vi riktar oss mot världen utanför (genom logisk-rationella bedömningar eller emotionella uppfattningar)

En DISC-analys

Detta är ett verktyg som man använder för att analysera en människas beteende. Analysen görs genom att svara på ett antal frågor där man väljer alternativ som man tycker stämmer bäst in på sig själv och det som stämmer in minst. Baserat på vilka svar personen får kan man sedan analysera personens beteende och kategorisera beteendet efter fyra olika områden även kallade kommunikationsstilar:

  • Röd- Dominerande: Beskriver hur du hanterar problem, hur du gör dig själv säker på vägen framåt och hur du kontrollerar situationer
  • Gul- Inspirerande: Beskriver hur du hanterar människor, hur du kommunicerar och hur du relaterar till andra
  • Grön – Stabil: Beskriver ditt temperament, ditt tålamod, din uthållighet och din eftertänksamhet
  • Blå – Analytisk: Beskriver hur du organiserar dina aktiviteter, dina procedurer och dina ansvarsområden

I detta test så får du en tydlig färg som är den mest framträdande och en annan färg som är näst mest framträdande, alltså en primär och en sekundär färg.

Frågeformuläret 16PF

Detta är ett verktyg som utvecklats genom psykologisk forskning. Frågeformuläret 16PF personlighetstest kan ge dig en objektiv och mycket fullständig syn på din personlighet på kortast möjliga tid. Detta är ett av de mest respekterade testerna som uppdateras kontinuerligt, men kärnan är fortfarande densamma: 16 faktorer och 5 sekundära faktorer.

Enkelt sagt så mäter detta verktyg individens personlighet på 16 skalor för att få fram grundläggande personlighetsdrag. Resultatet kan ge en nyanserad bild av individens sätt att förhålla sig till andra människor, sin uppgift, sig själv och sitt beslutsfattande.

Varför borde jag göra ett personlighetstest?

Det finns egentligen ingen nackdel med att göra ett personlighetstest. Ett personlighetstest kan ge dig en bild av hur både du ser på dig själv och dina olika förmågor, men också hur andra uppfattar dig.

Att du känner till dem och själv kan reflektera kring dessa leder till en mycket god självinsikt och kan framför allt hjälpa dig exempelvis i en arbetsintervju men även i andra livssituationer. Ett personlighetstest ger dig i bästa fall möjlighet att lära känna dig själv på ett nytt plan.

Har du någon favorit bland all olika personlighetstest? Stämmer resultaten tycker du? Lämna gärna en kommentar!

Lämna en kommentar