Personlighetstestet Femfaktorteorin

/

Femfaktorteorin – Många människor använder sig av personlighetstest för att kunna läsa av olika personlighetstyper. En del kan tycka att det är intressant att veta varför man beter sig på ett visst sätt och andra kan ha god användning för dem vid en anställningsintervju. Ett av dessa personlighetstest är femfaktorteorin.

Men vad är femfaktorteorin och hur avläser man personlighetstyper med hjälp av denna metod?

Vad är femfaktorteorin?

Femfaktorteorin kallas även för Big Five teorin. Denna teori har sedan 1900-talet varit en av de mest använda personlighetstesten. Teorin används inom psykologin och bygger på tron om att människans personlighet har universella och urskiljbara drag som varken är situations-eller kulturberoende.

Den kallas för femfaktorteorin eftersom den bygger 5 olika faktorer eller dimensioner som sedan bestämmer ett personlighetsdrag.

De fem olika faktorerna

Dessa fem olika faktorer brukar benämnas efter initialförkortningen OCEAN, vilket är den engelska översättningen av faktorerna. Här nedan kikar vi lite närmre på dem och personlighetsdrag som kännetecknar dessa.

Openness – Öppenhet = Nyfikenhet, observerande, kunskapssökande, skapande och gränsöverskridande.

Öppenheten handlar om många saker. Du har en uppskattning för konst och känslor samt ovanliga idéer, äventyr och olika erfarenheter. Du är väldigt öppen och nyfiken på att uppleva nya saker, samt öppen för känslor och är väldigt kreativ. Du är väldigt medveten om dina egna känslor och har en väldigt självständig tro på saker och ting.

Conscientiousness – Samvetsgrannhet = Regelstyrd, plikttrogen, planerar och förbereder istället för att göra spontana beslut och noggrann.

Samvetsgrannhet är en benägenhet att visa självdisciplin och att agera pliktfullt. Det handlar väldigt mycket om att du inte gillar att ta spontana beslut utan allt ska helst vara uttänkt och du har oftast en plan. Du gillar att följa scheman och är snabb när det kommer till att komma igång med jobb. Detta är väldigt relaterat om hur människor kontrollerar, styr sina impulser och reglerar dem.

Extraversion – Socialt utåtvänd = Positiv människosyn, tendens att söka andra människors sällskap och kontaktskapande.

Du är utåtriktad, en extrovert. Dessa typer av människor älskar att träffa nya människor och man får oftast bilden av att du är full av energi. Du gillar att prata, hävda dig och är entusiastisk. Dessa människor finner energi genom andra människor och mår väldigt bra i olika sociala situationer där de kan vara med där allt händer.

Agreebleness – Behagfull = Empatisk, vänlig, sammarbetsvänlig och en person som är vänlig och öppen mot främlingar

Dessa typer av människor kommer enkelt överens med andra och är allmänt vänliga, hjälpsamma och pålitliga. Du är otroligt empatisk och har alltid andras välmående i tankarna. Du är väldigt samarbetsvillig, i alla fall för att kompromissa eller ge efter för andras krav. Du litar dock inte på alla och är allmänt skeptisk.

Neuroticism – Känslomässig instabilitet = allmänt orolig och rädd över att göra fel eller få kritik. Har lätt för sig att hamna i en emotionell obalans.

Detta innebär en ständig närvaro av negativa känslor, vilket kan vara ilska eller ångest. En känslomässig instabilitet och du kan vanligtvis tycka att vanliga situationer kan verka hotande och är rädd för att göra fel. Mindre frustationer eller känslor kan kännas som väldigt svåra att ta tag i eller hand om.

Varför är det bra att göra ett personlighetstest?

Personlighetstest är någonting som varit aktuellt under en längre tid och som fortfarande är väldigt vanligt att man använder för att kunna avläsa personlighetstyper. Ett personlighetstest kan vara bra att göra då det kan ge dig en bra bild av dina personlighetsdrag och dina egenskaper.

Ett personlighetstest kan även göra det möjligt för dig att förstå och lära känna dig själv på ett nytt plan. Att du är medveten om dina beteenden och varför du just hanterar en del situationer på det sätt du gör ger dig möjligheten att bättre kunna reflektera över dem. Du får helt enkelt en mycket god självinsikt!

Lämna en kommentar