Personlighetstyper och deras färger

/

Personlighetstyper och deras färger – Att förstå sig själv är en av de mest värdefulla insikterna en människa kan få. Vissa människor kan exempelvis ha svårare att komma överens med andra utan att veta varför, medan andra kan bli nervösa och känna ångest i situationer som andra känner sig säkra i. Om man inte vet varför man agerar på ett visst sätt i vissa situationer eller vart inlärda beteenden kommer ifrån kan det vara svårt med förändring.

Du kan på ett mycket snabbt sätt få en bättre självinsikt och förståelse av dig själv med hjälp utav ett personlighetstest. Ett av dessa personlighetstest är ett så kallat DISC-test.

Vad är ett DISC-test?

Ett DISC-test eller DISC-analys är ett verktyg som hjälper med en analys av en människa. Denna analys är mycket enkel att genomföra, du svarar på frågor där du fyller i vad som stämmer in bäst på dig och vad som stämmer in minst.

Baserat på dina svar så kan man på så sätt analysera ens personlighet och sedan kategorisera personens beteende efter fyra olika områden. De områdena kallas för olika kommunikationsstilar och har olika färger.  

Här nedanför kommer en kort beskrivning av vilken typ av beteende som varje färg beskriver. Vilken färg är du?

Röd – Dominerande

Om du fått denna färg så Rar du personlighetsdrag som extrovert och extremt handlingskraftig. Rött beteende är tydligt präglat av snabbhet och ett stort fokus på att nå målet och vinna. Hur du når ditt mål är mindre viktigt så länge det blir gjort och röda personlighetstyper är även väldigt rak på sak.

 Positiva egenskaper hos rött beteende

 • Resultatinriktad
 • Drivna
 • Kraftfulla
 • Beslutsamma
 • Outtröttliga

  Negativa egenskaper hos rött beteende

 • Påtvingande
 • Krävande
 • Kontrollerande
 • Buffliga

Gul – Inspirerande

Om detta är din färg så beskrivs du ofta som nyfiken och entusiastisk. Personer som har gul som majoritetfärg är varma och har talets gåva. De är även väldigt charmiga och sociala och står ofta i centrum på fester eller sociala tillställningar.

Positiva egenskaper hos gult beteende

 • Sociala
 • Inspirerande
 • Övertygande
 • Underhållande

Negativa egenskaper hos gult beteende

 • Flamsiga
 • Ostrukturerade
 • Slarviga
 • Självupptagna

Grön – Stabil

Den gröna färgen tillhör de personer som kännetecknas som lagspelare. Ett grönt beteende är den allra vanligaste personlighetstypen. De flesta personer du träffar är alltså gröna personlighetstyper. Gröna personer är lugna och pålitliga inom arbete och har en enorm uthållighet.

Positiva egenskaper hos grönt beteende

 • Omtänksamma
 • Demokratiska
 • Tålmodiga
 • Lyhörda

Negativa egenskaper hos grönt beteende

 • Passiva
 • Obeslutsamma
 • Förändringsfientliga
 • Långsamma

Blå – Analytisk

Den blåa färgen beskrivs som otroligt plikttrogen och diplomatisk. Många blå personer har ett genomgående fokus på detaljer. När de väl gör något så gör de det med fullständig perfektion.

Positiva egenskaper hos blått beteende

 • Strukturerade
 • Detaljinriktade
 • Systematiska

Negativa egenskaper hos blått beteende

 • Konservativa
 • Långsamma
 • Detaljfixerade
 • Kritiska

Vad kan man göra med sitt resultat?

Beroende på vilken färg du fått så har du nu fått en chans att kunna lära känna dig själv ännu bättre. Ditt resultat kan hjälpa dig att få bättre självinsikt varför du reagerar som du gör i en del situationer och hur du omfattas av omvärlden. Kanske finns det även några personlighetsdrag du inte tänkt på innan att du besitter.

Den insikten kan du sedan använda för att anpassa eller ändra ditt beteende efter din omgivning. På så sätt kan både du påverka både ditt arbetsliv och privatliv till det bättre.

Lämna en kommentar