Vad är mindfulness – Minska stress och oro!

/

Mindfulness är en metod och ett förhållningssätt som kan hjälpa dig att göra bättre livsval, hitta vägar till mindre stress och oro samt prioritera vad som är viktigt just nu. Genom några enkla övningar kan du öka din medvetenhet och fokusera på att finna en balans i ditt liv. Inom vilka områden kan mindfulness vara användbart för att förebygga ångest och stress? Vi går igenom allt du behöver veta om denna spirituella metod! 

Vad är mindfulness? 

Mindfulness på svenska översätts som bäst till sinnesnärvaro. Detta handlar om att vara närvarande i nuet för att kunna lära känna sig själv, sina mönster och de reaktioner man har från yttre faktorer. Mindfulness är därför ett slags förhållningssätt för att bättre kunna reagera och agera i balans med hjälp av övningar man utför.

Detta kan i sin tur resultera i bättre livsval, minskad stress och oro samt en mer positiv bild av framtiden. Det är vetenskapligt bevisat att mindfulness kan vara en effektiv metod för både stressreducering och för att hitta en mental balans. 

Mindfulness kan utövas på ett flertal olika sätt, där en del handlar om att träna sig själv att ändra mönster och tankesätt, medan andra övningar är mer fysiska som exempelvis medveten andning, koncentrationsövningar och sinnesupplevelser. 

Vart kommer mindfulness ifrån? 

Mindfulness är inget nytt förhållningsätt, detta har praktiserats av människor i tusentals år, främst inom yoga, buddhism och hinduism. Mindfulness i öst har utövats inom både religiösa och andliga instutioner och har djupa rötter inom de båda religionerna. Det är dock svårt att räkna ut när denna metod först startade då de religiösa traditionerna inom hinduismen och buddhismen har många rötter. 

Den mindfulness vi kan se i väst idag har utvecklats från de österländska perspektiven, men är en mer icke-religiös beskådan som istället fokuserar helt på det egna jaget och hur vi kan vara i balans och få sinnesro. 

Mindfulness mot stress och ångest 

Mindfulness kan hjälpa människan att komma i kontakt med ens undermedvetna och ge verktygen att släppa taget om gamla mönster och beteenden som vi har som triggas av våra känslor. Stress är någonting som drabbar alla människor i olika grad. En del stress kan vara positiv och hjälpa oss att prestera, medan en negativ stress kan vara underliggande och långvarig som resulterar i att man blir utbränd och drabbas av sjukdomar.  

Mindfulness motverkar stress i en så pass hög grad att metoden används inom den primära vården för att bota utmattningssyndrom, stress, ångest och PTSD. Genom att lära sig och få verktygen att hantera sina negativa känslor och beteenden kan vi frigöra dem och skapa ett lugn inombords. Din sinnesstämning kan dessutom göra att trauman och självskadebeteenden är lättare att hantera och bearbeta.  

Hur kan man utöva mindfulness? 

Mindfulness handlar i grund och botten om att vara närvarande i stunden och stå som en objektiv åskådare för att inte låta utomstående händelser kontrollera dina känslor.  

Många konflikter i det dagliga livet skulle kunna undvikas om man istället för att reagera instinktivt, acceptera det man upplever utan att agera i stunden. Man kan då hamna i ett meditativt tillstånd och inte fokusera eller agera på sådant som man själv inte kan påverka. Detta leder till ett inre lugn och man kan därför få en klarare bild av en situation för att kunna göra bättre val som gynnar en själv och som leder till en bättre sinnesfrid.  

Till en början kan mindfulness dra fram många obearbetade känslor, vilket kan kännas läskigt och betyngande. Med tiden och ett aktivt utövande av mindfulness är det lättare att hitta balansen mellan kropp och själ, vilket leder till ett välbefinnande och ett lyckligare sätt att leva på.  

Lämna en kommentar