Tips för att sluta skjuta upp saker! 

/

Någonting hemma går sönder, men du väntar med att laga det på en gång? Du skjuter upp en sak efter en annan och hoppas att du ska orka ta tag i det snart. Känner du igen dig? Vi alla kan skjuta upp saker av olika anledningar, men när vi frivilligt börjar skjuta upp på saker fastän vi vet att det får konsekvenser är det dags att stanna upp.  

Vi ger dig tips för att sluta skjuta upp saker för att din vardag och din mentala hälsa ska kunna må bättre! 

Varför skjuter vi upp saker? 

Alla är vi skyldiga till att skjuta upp saker då och då, speciellt när vi har goda anledningar till det. Men om vi vid upprepade tillfällen börjar skjuta upp på saker fastän vi vet att det kommer resultera i mer stress och problem så är det någonting vi bör ta tag i.  

Ur ett psykologiskt perspektiv så grundar sig våra beteenden av två drivkrafter som är en vilja att få positiva konsekvenser och samtidigt vilja slippa de negativa konsekvenserna både på kort och lång sikt. Att då välja att skjuta på någonting viktigt för att istället må bra i stunden ger oss en positiv konsekvens på kort sikt, men i det långa loppet blir det en större mental press som vi väljer att lägga locket på.  

Hjärnan fungerar precis på detta sätt att våra känslosystem helst vill att vi ska må bra just nu som ett belöningssystem, för att undvika obehag så gott det går. När vi sedan skjuter upp saker gång på gång för att belöna oss med en positiv konsekvens gör vi det både medvetet och ibland omedvetet, men det resulterar oftast i en större stress när verkligheten kommer ikapp. För det vi skjuter upp kommer ju behöva tas itu med förr eller senare.  

Vad för metoder kan du använda för att stoppa beteendet? 

Hur kan vi aktivt försöka stoppa detta beteende för att på lång sikt må bättre av våra val och hur vi väljer att prioritera vår tid? Det första steget är att acceptera beteendet och förstå att de långsiktiga konsekvenserna är viktigare än de kortsiktiga valen vi gör för att må bra i stunden. För att stoppa detta beteende kan du ta hjälp av olika metoder för att få saker gjorda. 

Två effektiva metoder är promodoro-metoden och fem minuters-metoden. Promodoro-metoden är ett slags tidsplaneringsverktyg som togs fram redan på 1980-talet. Denna metod går ut på att du delar upp det du behöver ta dig igenom i block om 25 minuter där du fokuserar på det du behöver få gjort, för att sedan ta fem minuters paus. Detta gör uppgiften lättare att ta sig igenom och du har en paus att se fram emot.  

Fem minuters-metoden liknar promodoro-metoden, men här lägger du istället endast fem minuters total fokus på den uppgift du tar dig an för att sedan ta en paus. Denna metod fungerar utmärkt på mindre uppgifter som kanske till och med tar mindre än fem minuter att göra totalt och genom att ta dig an uppgiften direkt så slutar du skjuta upp på saker.  

Tips för att sluta skjuta upp saker 

Det finns ett flertal smarta sätt som gör att du kan minska på ditt beteende att skjuta upp saker och istället må bra av att ta itu med det du tycker är jobbigt. Det kan ta tid att lära in ett nytt beteende, men sakta men säkert kommer du kunna se och känna att det inte är lika jobbigt att faktiskt lösa saker när de händer, inte främst efteråt när du löst det som du står inför. Nedan listar vi effektiva tips till att sluta skjuta upp på saker. 

1. Se efter dina egna mönster 

Vad brukar du ha för ursäkt att skjuta upp på saker? När är det som svårast att sätta dig in i någonting nytt? Genom att bryta ned dina egna mönster kan du bättre förstå vad för förutsättningar du har för att kunna bryta denna cirkel. Är du en person som har bra fokus på morgonen, sätt då igång med det jobbigaste först.  

2. Dela upp uppgiften till fler mindre 

När du skjuter upp en stor uppgift kan det i många fall kännas alldeles för stort att ens orka sätta dig in i det. För en del är det absolut jobbigaste att faktiskt börja. Om du istället redan innan du tar tag i uppgiften delar upp den till fler mindre uppgifter så blir det mentalt sätt en mindre utmaning och det kan bli lättare att börja.  

3. Planera din tid  

Många som skjuter upp saker har även svårt att planera sin tid eller strukturera upp det som de behöver göra. Genom att skapa en konkret planering och skriva ned alla dina uppgifter kan du lättare bena ut vad som är möjligt att ta uti med först. Att sedan bocka av en sak efter en annan ger både en lättnadskänsla då du känner att du kommer någonvart, samtidigt som det ger mer motivation till att fortsätta.  

Lämna en kommentar