Social kompetens

/

Vad tänker du på när du hör begreppet ”social kompetens”? Vid samtal om social kompetens är man ofta överens om vilka som har det, men vilka egenskaper är det egentligen som utmärker social kompetens? Genom att bena ut detta lite närmare kommer du att göras uppmärksam på förmågor som du eventuellt kan förstärka hos sig själv.

De flesta är överens om att social kompetens handlar om att passa in i flera sociala sammanhang och med flera olika typer av personligheter. En person som har god social kompetens passar oftast bra in i både informella och formella sammanhang. De kommer också ofta bra överens med både de pratglada och de blyga personerna, med akademiker, hantverkare eller personer som inte alls arbetar av någon anledning, oavsett vad de själva gör.

Anpassa sig efter andra eller vara sig själv?

Idag fokuserar man mycket på att vara sig själv i livets alla situationer, på att våga gå sin egen väg, på att ta för sig. Om man då säger att social kompetens ofta handlar om att på ett eller annat sätt anpassa sig efter andra, skulle man kunna tro att det ligger i konflikt med att vara sig själv.

Att intressera sig för andra människor och att ta hänsyn till dem, inom vissa gränser förstås, ligger inte nödvändigtvis i konflikt med att gå sin egen väg eller ta för sig i livet. Genom att gå igenom några av de aspekter som de flesta är överens om utmärker social kompetens kommer du att se varför.

Vilka egenskaper utmärker social kompetens?

Visa intresse för andra

Om du lär känna nya personer, till exempel nya kollegor, grannar, föräldrar till dina barns kompisar eller grannar, kan du ofta ge ett gott intryck om du visar intresse för dem. Man kan ställa frågor om arbetslivet eller ännu hellre fritidsintressen, och gärna ställa följdfrågor till detta. Människor i din närhet kommer då att känna sig sedda av just dig, och det har öppnat för vidare kommunikation, oavsett om det handlar om samarbete på arbetsplatsen eller om en kommande grannfest.

Uppskatta och uppmärksamma andra

Det är inte alltid lätt att komma ihåg att ge komplimanger men det är i princip alltid uppskattat och bidrar till god stämning. Har en kollega gjort ett bra jobb? Har grannen en välvårdad rabatt? Har någon en snygg klädstil? Säg det till dem. Så länge det är en motiverad komplimang inom ett område där du tror att mottagaren också faktiskt försöker anstränga sig, så kommer komplimangen med största sannolikhet att tas emot mycket väl.

Känn av stämningen

Om du kommer in i ett nytt sammanhang (i någons hem, på en arbetsplats, konferens, föräldramöte) kan det ofta vara en bra idé att känna av sammanhanget innan man eventuellt plockar fram de stora delarna av sin personlighet. Skämt kan vara något som lättar upp stämningen och som visar på humor, men det passar inte alltid. På en ny arbetsplats kan graden av formalitet. Att som ny hellre vara något för formell än för avslappnad brukar vara en bra grundregel.

Lyssna och visa empati

Genom att lyssna och försöka förstå varför folk gör eller säger vissa saker ger dig möjlighet att anpassa dig eller eventuellt förändra. Det är sällan lätt att förändra andra, men genom att förstå kan du ändra ditt eget beteende för att ändå få till exempel en jobbrelation att fungera.

Kommunicera tydligt och vänligt för bra samarbete

Detta gäller både muntlig och skriftlig kommunikation. Genom att du visar tydligt vad du vill eller försöker få fram kommer kommunikationen att gå lättare och missförstånd eller misstolkningar kan undvikas. Ett väldigt konkret tips här, oavsett om det gäller vid ett möte eller i en konversation via e-post, är att summera vad du förstår och vad som eventuellt ska göras. Fraser som ”Förstår jag det rätt att …?” och ”Okej, då är alltså planen att du gör … och jag gör …” kommer att förenkla samarbete.

Korta tips för bättre social kompetens

1. Fråga om intressen
2. Var inte för burdus i ett nytt sammanhang
3. Ge komplimanger
4. Försök förstå andras beteende
5. Var tydlig och vänlig

Lämna en kommentar