Så sätter du gränser på arbetsplatsen! 

/

Har du svårt för att säga ifrån på jobbet om du blir tilldelad för mycket arbetsuppgifter eller är du rädd för att hamna i konflikt med chef eller kollegor om du sätter gränser? Vi går igenom allt du behöver veta för att sätta gränser på arbetsplatsen! 

Gränser på arbetsplatsen 

Många har svårt för att säga nej på arbetsplatser även om man känner att man tilldelas alldeles för mycket jobb, vilket resulterar i att man alltid ligger lite efter. Denna känsla av att inte hinna med kan lätt leda till långvarig stress och utbrändhet om man inte sätter gränser i tid.  

Visst kan det vara smickrande att både chefer och kollegor kommer till dig för hjälp, men här är det viktigt att man faktiskt är realistisk med vad det är som man kommer hinna med under arbetsdagen och vad som kommer behöva vänta.

Ju tidigare du lär dig säga nej, desto gladare och lugnare kommer du vara på din arbetsplats. Det går dock att lära sig att säga ifrån utan att det behöver leda till en konflikt om du är tydlig och bestämd. Nedan listar vi några sätt för att träna upp sig på att sätta gränser på arbetsplatsen. 

Alla vanor är svåra att bryta 

Om du tidigare haft svårt att säga nej på din arbetsplats kan det kännas otroligt jobbigt till en början att plötsligt behöva säga nej till chefer och kollegor. Acceptera att det kommer kräva mycket av dig att bryta inlärda vanor och att det kommer vara svårt att göra på nytt sätt.   

Har du tidigare alltid varit folk tillags kan du tro att du nu kommer uppfattas som lat, oengagerad eller besvärlig, men faktum är att dina kollegor och chefer troligen kommer få mer respekt för dig och ditt arbete när du själv vet när du behöver säga stopp och också gör det.   

Vad blir konsekvenserna? 

Ett bra tips till att avdramatisera att sätta gränser är att leka med tanken av det värsta möjliga scenariot och hur det skulle kunna utspela sig. I de flesta fall är det ofta inte så hemskt som vi kanske faktiskt tror än att vi säger nej och uppgifter går till någon annan.  

Fundera istället på vad konsekvenserna blir om du säger ja till uppgifter du inte hinner med eller kan göra? I stunden kan det kännas bra att inte säga nej, men långsiktigt kan det påverka ditt mående och få dig att bli utbränd. 

Låt inte rädsla styra dina val 

Har du alltid varit arbetsplatsens arbetsmyra som ofta kommer in först och går hem sist kan det vara en bild du vill upprätthålla för både chefer och kollegor. Men här är det viktigt att tänka över vad det egentligen ger dig. I flera fall leder det till mer jobb för samma lön.  

Självklart finns risken att det blir en konflikt om du plötsligt säger nej när andra vant sig vid att du alltid ställer upp, men även det är en vana som dina kollegor kan vänja om sig vid och då hitta nya sätt att lösa de extra arbetsuppgifterna på.

Var förberedd 

Att vara förberedd på diskussion eller risk för konflikt ger dig ett övertag då du har hunnit tänka igenom hur du ska bemöta förfrågningen och hur du på bästa sätt kan säga nej. Om det inte känns bra att säga nej direkt kan du alltid be om betänketid för att se över dina aktuella arbetsuppgifter och hur mycket du tror att du kan ta på dig innan du återkommer med svar.

Ge ett bestämt men vänligt nej 

När du väl tagit modet till dig att säga nej så var bestämd och konsekvent. Börja inte ge långa förklaringar till varför du inte tror du kan ta över uppgiften, då det ger din motpart ett fönster att argumentera emot och försöka hitta lösningar till hur du ändå skulle kunna ta över uppgiften. Genom att vara bestämd, men samtidigt vänlig i ditt sätt vinner du både respekt och trovärdighet på din arbetsplats.

Lämna en kommentar