Så lyckas du med en livsförändring! 

/

Att bestämma att det är dags för en livsförändring kan innebära allt ifrån att bli aktiv i vardagen, byta arbete eller till att sluta upp med en dålig vana. Att faktiskt lyckas med förändringen i praktiken kräver hårt arbete och motivation från din sida. I denna artikel går vi igenom hur du lyckas med en livsförändring på bästa sätt! 

Bryt gamla vanor 

Det första du behöver göra när du vill gå igenom en livsförändring är att fundera på vad det är som gör att du vill förändra ditt liv. Det är vanligt att vi tänker på att göra en livsförändring, men aldrig riktigt kommer till skott. Rädslor för att misslyckas och få det bekräftat är en av anledningarna till att vi inte vågar ta steget att bryta gamla vanor.  

Om du däremot lyfter upp dessa rädslor och konfronterar dem så kommer inflytandet från dina rädslor att minska och du blir mer förberedd på hur du ska bemöta de hinder och problem som du kommer stöta på under processens gång. Det gör även att du kan börja få en bättre översikt och planering kring hur du ska nå ditt slutgiltiga mål. 

Sätt upp mål och delmål 

För att din livsförändring ska kännas verklig är det viktigt att vi skriver ned vad det är för mål vi har med förändringen. Här är delmål en stor del av processen för att göra så ditt slutgiltiga mål inte känns för stort eller ouppnåeligt. När du sätter upp dina delmål som du kan uppnå på vägen till ditt slutgiltiga mål är det viktigt att du sätter upp sådana som är realistiska. Att formulera dina mål så konkret som möjligt kommer även göra att du lättare kan hålla dig på rätt spår. 

Till en början kan detta kännas ovant och svårt att hitta motivation, men var snäll mot dig själv. Det tar tid att sakta bygga upp nya muskler för ditt mentala tankesätt och nya beteenden stärker nya känslor som du kommer känna när du börjar uppnå dina nya mål, ett för ett.  

Var förberedd på bakslag 

Alla förändringar kommer med bakslag och motgångar. Om det hade varit lätt att göra en livsförändring hade ingen behövt motivation eller strategier för att uppnå dem. Att planera i förväg hur du ska hantera motgångar och bakslag gör att du är förberedd när dina tankar sviker dig eller när motivationen inte räcker till.

Att göra en förändring tar tid, och när du kommer känna att ditt mål är för långt borta eller för stort är det lätt hänt att man väljer att gå tillbaka till gamla vanor och mönster då man känner sig tryggare där. Genom att vara väl förberedd på risksituationer och vilka känslor som triggar dem kan du bättre hantera motgången för att ta dig vidare till ditt mål. 

Stärk din självkänsla  

En stark självkänsla är nödvändigt för att du ska kunna tro på dig själv och att du kan uppnå din förändring. Om du har en låg självkänsla är det lätt att vara dömande mot dig själv, vara självkritisk och tvivlande när det kommer till att förändra ditt liv.   

Försök istället att tänka hur du skulle prata med en vän som vill göra en förändring, visst hade du varit uppmuntrande, stöttande och ha en god tro på att hen kan uppnå sitt mål? Var snäll mot dig själv på samma sätt som du hade varit mot någon annan du håller kär. Att sakta men säkert se sig själv uppnå delmål efter delmål gör även att självkänslan växer som resulterar i att du hittar både motivation och styrka till att fortsätta. 

Lämna en kommentar