Vad är mikromanagement? 

/

De som har ett företag med anställda kommer att behöva lära sig hur man bäst motiverar sin personal och gör att de känner sig uppskattade på jobbet. Många chefer är väldigt måna om att hålla koll på varje liten detalj på arbetet. 

Men detta kontrollerande beteende på jobbet som går under begreppet mikromanagement har visat sig ge fler negativa effekter än positiva. Vi ger dig all information om denna beprövade ledarstil och vilka alternativ du kan testa istället och som kommer ge bättre prestationer och mer tillit på kontoret. 

Vad betyder begreppet mikromanagement? 

Med mikromanagement menar man detaljstyrning, vilket i grund och botten innebär att den som har en ledande position kontrollerar och lägger sig i detaljerna på arbetet i en alldeles för hög grad. 

Detta kan till exempel innefatta att man ställer för höga krav, sätter stor press att redovisa sitt arbete för ofta under dagen eller är kontrollerande på andra plan. För andra innebär mikromanagement att chefen följer sina anställda noggrant och ständigt håller uppsikt över dem när de arbetar eller håller koll på övervakningskameror för att hålla koll på arbetsmoralen.  

Många chefer tror att denna strategi kommer ge upphov till bättre resultat på jobbet. Men nackdelarna som detaljstyrning ger är betydligt fler än fördelarna och det kommer därför vara mer givande om du testar en alternativ metod där du kan stötta dina medarbetare.  

Finns det några fördelar? 

Mikromanagement har fått ett ganska dåligt rykte och många försöker att undvika detta kontrollerande ledarsätt när det är möjligt. Men faktum är att om det brukas på ett rimligt sätt så finns det vissa medarbetare som kan dra nytta av mikromanagement.  

Framförallt är det en fördel för anställda som underpresterar, men där du kanske inte riktigt vet hur du kan hjälpa dem att uppnå sina mål. Genom att hålla ett öga på dem, kan du ge dem feedback för att hitta en bättre arbetsbalans och se vart de brister. Efter detta kan du se vilka åtgärder som krävs. 

Arbete med viktiga kontrakt  

Det har också visat sig ge fördelar att använda sig av mikromanagement när en medarbetare ska hålla i till exempel en större presentation. När en person samtalar med en viktig kund för företaget så är det nödvändigt för chefen att ha en mer involverande roll.  

Många kan vid dessa situationer känna sig mer trygga när du närvarar och fokuserar på att detaljstyra. Men här gäller det också att du har en balans för att medarbetaren ska känna att du också har förtroende för att de klarar av att sköta presentationen på egen hand. 

Hjälper till att förebygga 

Mikromanagement kan också hjälpa till att fånga upp personer som annars skulle ge företaget problem. Genom att mäta effektiviteten hos anställda och även läsa av arbetsrutinerna hos de som jobbar på företaget kan du förebygga framtida problem i ett tidigare skede. Särskilt fördelaktigt är detta att göra med nyanställda eller personer som kanske också fått kritik sedan tidigare. 

Varför bör man undvika mikromanagement? 

Men även om det vid rätt tillfälle kan vara fördelaktigt att använda sig av mikromanagement, så är det en typ av ledarroll som du inte vill hamna i. För många arbetstagare är nackdelarna som mikromanagement så stora att de slutar.  

Framförallt eftersom de känner att det inte skapar en bra arbetsvilja, många känner misstro gentemot sina chefer och för dig som är chef så är mikromanagement också väldigt tidskrävande.  

Istället för att lägga tiden på att kontrollera och hålla koll på dina anställda, kan du istället ha tillit till att alla sköter sina arbetsuppgifter och istället fokusera på att hitta nya kunder och utveckla företaget till det bättre! 

Lämna en kommentar