Konstruktiv feedback skapar självförtroende och får oss att växa!

/

Konstruktiv feedback är en framgångsfaktor, både personligt och för organisationen. Utbytet av energi kan nyttjas till goda resultat och självoptimering!

Feedback sker i flera olika situationer. Oftast vet du att du kommer till ett möte där du ska ge feedback till någon som har levererat en uppgift, men ibland sker det också spontant när du möter andra människor. Feedback finns överallt, det kan vara allting ifrån en person som rapporterar till sin chef och får feedback till en god vän som ger feedback på en nyinköpt kappa.

Energiutbyte

All sorts feedback är ett utbyte av energi och du kan välja vilken sorts energi du ska sända ut. Om du bestämmer dig för att sända ut positiv energi oavsett om personen du ska prata med har levererat eller inte kan du skapa oanade möjligheter. Att sända ut positiv energi innebär dock inte att acceptera när någon inte levererar till deadline, men det finns olika sätt att ge feedback på, även i en negativ situation kan du vända den till något mer positivt genom din energi.

Om du planerar inför ett möte där du vet att du ska lämna feedback på utförda uppgifter bör du tydliggöra mötets mål för dig själv. Du har två mål – det materiella som är själva leveransen och det emotionella målet som handlar om kommunikation. Hur du hanterar det sistnämnda är avgörande för kommande leveranser från denna person.

Retorik

För att sända positiv energi i ett möte mellan människor behöver du själv vara öppen och tillgänglig, annars bromsar du flödet av energi och du blir svår att nå, kanske också svår att kommunicera med. Att lämna feedback är inte bara att prata, det är att skapa något, därför är det så viktigt med förberedelser, eller en tanke som alltid finns där för hur du ska agera i dessa situationer.

Ett exempel på bra och fungerande feedback är när du inleder mötet med att klargöra syftet, därefter behöver du lyssna – öppet, vänligt och lugnt. Ställ frågor om du undrar över något. Håll ett öppet kroppsspråk med låga axlar och armarna efter sidorna – absolut inte korsade över bröstet, det ger ett slutet intryck.

Om personen har levererat det som avsågs blir frågorna per automatik positiva och utvecklande. Ge en feedback med små motfrågor som kan leda till nya idéer och fortsatt utveckling, eller eftertänksamhet. Lämna ett frö hos den andra personen. Frön växer. Inspirera alltid andra!

Om personen har misslyckats med uppgiften kan du exempelvis lugnt och öppet ställa frågor. Hur tycker personen själv att han/ hon klarat uppgiften? Vad hände i situation A, eller i situation B? Hade personen behövt mer support?
Diskutera på ett öppet sätt som gör att personen själv ser att detta inte levererats, och äger det. Hur tycker personen att detta nu ska lösas? Ställ frågor, och fatta ett beslut baserat på personens egna svar. Om en person som inte levererat själv har samtyckt till att detta inte lyckades går det utmärkt att hänvisa till detta….som du själv tyckte, jag håller med dig i detta..

Konstruktiv feedback som framgångsfaktor

Feedback betyder oerhört mycket, både för ett företags resultaträkning och för den individuella människan. Feedback är ett kraftpaket som kan optimera situationer, människor och företag – det gäller att använda detta smart, att kunna diskutera innan du avger ditt beslut eller omdöme. Diskussioner och öppenhet skapar utveckling med rätt hantering, oavsett utgångspunkt.

Lämna en kommentar