KONDENSATORN ÄR EN AV DE VIKTIGASTE ELEKTRONISKA KOMPONENTERNA

/

Kondensatorn är en elektronisk komponent som är mycket viktig för att elektriska och elektroniska kretsar ska fungera. I praktiken måste varje digital enhet innehålla denna komponent eftersom den är nödvändig för att den ska fungera. I regel innehåller varje enhet flera kondensatorer. Hur ser en kondensator egentligen ut? Och vilken är dess funktion i en elektrisk krets? Detta och mycket mer kan du läsa om i den här artikeln.

VAD ÄR EN KONDENSATOR?

En kondensator (https://www.tme.eu/se/katalog/kondensatorer_26/) är en elektronisk komponent som består av två ledande plattor, vanligtvis metall, som är åtskilda av en elektrisk eller dielektrisk isolator. En ström av motsatt polaritet appliceras på var och en av de ledande plattorna i kondensatorn, som attraheras av ett magnetfält.

Kondensatorn är alltså en passiv elektrisk komponent och dess grundläggande egenskap är kapacitans. Andra grundläggande egenskaper hos kondensatorer är induktans och motstånd, som tekniskt sett är kända som parasitära egenskaper.

En kondensator är alltså en elektrisk komponent som kan lagra elektrisk energi med en viss maximal kapacitet.

HUR FUNGERAR EN KONDENSATOR?

Som nämnts ovan har en kondensator förmågan att lagra elektrisk energi genom att lagra elektriska laddningar på sina elektroder. Kondensatorns kapacitans beror alltså på hur mycket laddning den kan hålla under en viss spänning. Dessa värden står i direkt samband med plattornas dimensioner och deras avstånd från varandra. Du kan titta på kondensatorer med olika kapacitans- och spänningsvärden på https://www.tme.eu/cz/katalog/kondenzatory_26/, där du hittar mer än 25 000 olika varianter av denna passiva elektriska komponent.

När kondensatorn har kopplats bort från strömkällan finns det fortfarande energi kvar i kondensatorplattorna, som lagras som nödkraft. Detta uppnås genom att en platta laddas med elektroner och den andra platta med positiv energi. Båda tenderar att attrahera och behålla varandras laddning även om de inte längre får någon energi från kraftkällan. Materialet som används som isolering håller plattorna nära varandra men förhindrar att de neutraliseras genom kontakt mellan dem. Material som luft, papper, metalliserat papper, plastfilm, glimmer eller keramik används oftast som isolatorer.

Kondensatorns induktans har redan nämnts ovan som en viktig egenskap hos kondensatorn, och det är den som garanterar att laddningen på de två plattorna är lika stor.

Förutom kondensatorer kan du se hundratusentals andra elektriska komponenter på tme.eu som är användbara för alla proffs och hobbyelektriker.

Du hittar ett brett utbud av kondensatorer på tme.eu/se/

Lämna en kommentar