Ikigai – en anledning att vara

/

I Japan finns det ett koncept som heter Ikagai, med direkt översättning betyder det ”en anledning att vara”. Man kan med enkelhet beskriva det som en japansk filosofi om hur man finner sig själv och vad som är meningen med livet. Idag är många människor deprimerade runt om i hela världen och många har inte riktigt insett vad som är meningen med livet. Enligt Ikagai ska man kunna finna sitt inre ”jag” och finna livsglädje. Man ska kunna ta sig igenom svårigheter med lätthet och se livet ur ett annat perspektiv.

Ikagai – Sju behov

Ikagai är något alla människor har, vissa har funnit den och andra inte. Mieko Kamiya som är en japansk psykiatriker menar att Ikagai består av sju olika behov och dessa är, ”en meningsfull tillvaro”, ”förändring och utveckling”, ”framtidsperspektiv”, ”att få gensvar”, ”frihet”, ”självförverkligande” samt ”betydelse och värde”. För att man ska bli lycklig och finna livsglädje varierar givetvis behoven från person till person och det är det som är innebörden med Ikagai. Att man ska kunna uppfylla sina behov, med hjälp av att finna sin Ikagai, för att till slut finna livsglädje och vad meningen med livet är.

Forma sin egen Ikagai

Det finns en del tips och råd som man kan tänka på när man ska forma sin egen Ikagai. Det första tipset är att man själv ställer sig frågan, ”Vad gör mig lycklig?”. Det är också viktigt att man accepterar vem man är, många människor idag, jämför sig ofta med andra människor och är inte riktigt nöjda med sig själva. Det måste man sluta med för att man ska finna sin inre Ikagai och dessutom må bra, man lever sitt eget liv och ingen annans.

Alla människor har olika talanger och hobbys, när man har hittat sin egen talang så ska man ta vara på den och njuta av den. Samma gäller om man hittar en hobby som man trivs med och uppskattar. Att skapa en balans i livet är otroligt viktigt, det innebär att om man till exempel har en hobby, men inte kan tjäna pengar på den, så måste man balansera den med ett jobb, där man kan tjäna pengar. Men man måste också tänka åt andra hållet, det vill säga att man inte får lägga ner hela sin skäl i jobbet för då glömmer man ofta bort sig själv och sina behov, vilket ofta resulterar i att man känner en tomhet i livet, vilket i sin tur kan leda till att man blir deprimerad och tappar livsglädjen. Därför är det så viktigt att hitta en balans mellan hobby och jobb och kunna kombinera dessa två, för att finna en bra tillvaro i livet. Men för att kunna hitta sina talanger och veta vad man tycker om att göra så bör man finna sig själv först. Att ställa sig själv frågor så som ”Vad är jag bra på?”, ”Vad älskar jag att göra?” ”Vad behöver jag?” ”Vad behöver världen?”, ”Hur kan jag tjäna pengar?” är en jättebra idé att finna sig själv och sin Ikagai. Om man ställer sig själv dessa frågor och skriver sedan ner svaren på ett papper, så påminner man sig själv hela tiden om vad meningen med livet är, vilket kan resultera i att man till slut finner sin Ikagai.

Lämna en kommentar