Gul personlighet

/

Gul personlighet – Idag kan man göra olika personlighetstest för att lära känna sig själv och få en överblick om vad man har för sorts personlighet. Det finns många olika testa man kan göra. Man kategoriserar in testresultaten i färger och/eller bokstäver för att man ska få reda på vilken färg respektive bokstav man tillhör när man får slutresultatet. I ett test kategoriseras man i gul, blå, röd eller grön. Syftet med att göra ett personlighetstest är att få en bild över vilka förmågor man har, samt för att få en överblick över vem man är som person. Många arbetsgivare brukar göra personlighetstest på sina anställda för att de ska få en överblick på vad personen i fråga har för förmågor och utifrån det kan man placera personen för rätt ändamål. Dessutom är det intressant att själv veta vad man har för personlighetstyp och kan också få en viss förståelse för hur man agerar och reagerar i vissa situationer. Men också hur andra personer kan reagera i vissa situationer. När man förstår hur en annan människa tänker och agerar i vissa situationer så har man också lättare att komma fram till en miljö som passar alla parter. Att göra ett personlighetstest är därför bra, dels för att lära känna sig själv men också för att lära känna andra och hur de fungerar.

Den gula personligheten

Den gula personligheten, eller den inspirerande personen, det är det den gula personligheten är mest känd för. De vill inspirera andra personer till att göra det dem är ämnade för. Den gula personligheten är mycket utåtriktad och sällskaplig. De har lätt för att uttrycka sig och vill sällan vara ensamma eftersom deras mål är att söka social uppmärksamhet. Den gula personlighetstypen är mycket optimistiskt och kan få en hel arbetsplats på gott humör. De är också mycket kreativa och nyfikna och tycker om att testa på nya saker. Det viktigaste är att de får socialt umgänge och de har inget svårt för det heller då de är mycket sociala och charmiga. Den gula personlighetstypen söker ofta efter nya upplevelser för att få omväxling i livet och detta gör den bäst genom socialt umgänge. För den gula personlighetstypen är kommunikation A och O och de försöker alltså lösa saker genom att kommunicera med andra.

Den gula personligheten tycker inte om ensamhet

Den gula personligheten lever för det sociala och skulle inte må bra av att leva i ensamhet. De vill umgås med andra människor så ofta det går. De vill heller inte känna sig avvisade och inte heller få ett nej. Att stå utanför gemenskapen kan vara riktigt obehagligt för den gula personligheten och därför gör de allt för att få vara med i gemenskapen. Andra personer kan uppfatta den gula personligheten som mycket omtänksam, vänlig, samt självupptagen. De kan även uppfatta den gula personligheten som väldigt slarvig. Däremot är de duktiga på att påverka andra genom att berömma dem, samt genom deras entusiasm. När en person med en gul personlighet känner sig pressad så använder de sig oftast av verbalt attackerande eftersom de är väldigt skickliga på att prata.

Lämna en kommentar