Vad betyder elefanten i rummet?

/

Elefanten i rummet – Att ha självkännedom och känna av stämningen är något som är otroligt viktigt. Hur du uppfattas av andra kommer även att påverka hur de mottager dig så om du beter dig dåligt så är risken stor att du även kommer att bli bemött dåligt. En viktig del är att kunna känna av stämningen i ett rum. I vissa rum är det okej at säga vissa saker och i andra rum är det inte lika okej. Rum så som vi pratar om här är såklart inte fysiska rum utan vi pratar om kontexten och sociala sammanhang. När det är något som är uppenbart jobbigt för alla att prata om men ingen nämner rakt ut så kallar vi det att det finns en elefant i rummet. Elefanten i rummet är ordspråket som betyder att det finns något som ingen vill säga men som alla tänker på.

Varför inte nämna elefanten?

Det är enkelt att ställa sig frågan varför man inte bara nämner det som alla pratar om men som inte nämner men det är för att allt som oftast så är den bildliga elefanten något genant, pinsamt eller alla vet att det kommer att bli dåliga diskussioner av att bara ta upp det. Då är det lättare att bara fortsätta som vanligt och ”låtsas som att det regnar” vilket är ett annat ordspråk som ligger nära till hands. Ska vi ta ett exempel för att göra det tydligare.

Om ni är en grupp med kollegor som har jobbat hårt tillsammans en längre tid och helt plötsligt får ni reda på att en av har blivit förflyttad eller till och med uppsagd men ingen säger något. Ni fortsätter att prata som om ingenting hade hänt och uppsägningen eller flytten är då den bildliga elefanten i rummet. Det är ett ganska extremt scenario för de flesta av oss hade nog sagt något men idén att vi inte vågar prata om det som är jobbigt hoppas jag går fram. Det kan vara mycket mindre saker och då kan det vara svårare att uppfatta.

Ibland hör man att folk tyckte att det var avlösande att någon nämnde elefanten i rummet. Då behöver man själv inte vara den som riskerar att orsaka dålig stämning i gruppen. Är det en trygg grupp så ska det inte vara några problem att prata om saker dock och ibland så inbillar sig alla samtidigt att det är en mycket större elefant än vad det egentligen är. Då kan det vara skönt att någon som är väldigt rättfram bara säger det som alla tänker.

Var kommer det ifrån?

Det är alltid lite svårt att precis bestämma varifrån ett ordspråk kommer men företeelsen har säkert funnits i alla tider. Själva ordspråket hittas dock först i rysk 1800-tals litteratur. Det finns en fabel av den ryska diktaren Ivan Krylov som skrev en berättelse om en man som går runt i museum men lyckas missa den stora elefant som står där inne. Han ser den helt enkelt inte. Därifrån tros uttrycket senare ha blivit bildligt och till att betyda något i sociala sammanhang. Även Dostojevskij har använt sig av en elefant i form av att gestalta något som ingen pratar om men som alla ser förutom en man. Det är väldigt sällan vi pratar om en fysisk elefant när vi använder detta uttryck. i alla fall på våra breddgrader.

Uttrycket finns även på engelska och det är troligt att svenskan har lånat det därifrån. Det finns massvis av förekomster av uttrycket under hela 1900-talet och även sent 1800-tal så det är klarlagt att det har funnits med i det brittiska vokabulärer i generationer.

Lämna en kommentar