Därför ska du inte skjuta på din synundersökning!

/

Om du inte har dålig syn är det lätt hänt att du skippar synundersökning, men faktum är att nedsatt syn och ögonsjukdomar kan komma smygande. Därför är regelbundna synundersökningar ett bra sätt att hålla koll på din ögonhälsa och förebygga allvarliga ögonåkommor. Men hur ofta bör du genomgå en synundersökning och hur går det till i praktiken? 

Vad är en synundersökning? 

En synundersökning är en omfattande ögonundersökning som är så mycket mer än att kontrollera synen. När vi blir äldre blir vår syn sämre och det är vanligare att vi kommer behöva någon slags hjälp för vår ögonhälsa i form av glasögon eller linser. Men för andra kommer försämrad syn redan i tidig ålder och här är det otroligt viktigt att upptäcka ögonsjukdomar och åkommor och stoppa eller bromsa dem i tid. 

Genom att göra en genomgående synundersökning så kan du fastställa din status på dina ögon och behandla eventuell synnedsättning utefter dina resultat. 

Hur går en synundersökning till? 

Att genomgå en synundersökning sker i ett flertal olika steg, alla lika viktiga för synkontrollen. Vanligtvis så delas synundersökningen in i tre olika steg. Dessa är förundersökning, undersökning och ordination.  

Under en förundersökning så möter du en optiker, oftast i butik för att genomgå en mindre undersökning, och även diskutera eventuella synnedsättningar man själv känt av. Din syn kontrolleras då i en syndator där optikern kan få en klar bild av hur din syn fungerar. Efter denna initiala undersökning berättar du lite kort för optikern kring din livsstil.

Detta kan exempelvis innefatta ifall du är en aktiv person, om du arbetar många timmar framför en dator och andra faktorer som kan komma att påverka din syn. Detta för att optikern ska kunna få en bättre och mer genomgående bild av din ögonhälsa. 

I undersökningsdelen så kontrolleras din syn och ögon noggrannt genom ett flertal olika test för att se om du har någon synnedsättning. Här ser man hur ditt färgseende fungerar, kontrollerar ditt synfält samt se över eventuell skelning.  

Dina ögon undersöks både in-och utvändigt med hjälp av olika hjälpmedel för att kunna upptäcka eventuella ögonsjukdomar. När dina ögon undersöks så görs det även kontroller kring hur bra båda ögonen samarbetar med varandra.  

Varför bör du inte skjuta på din synundersökning?  

Att tidigt få en diagnos ifall du har en synnedsättning är väsentligt för att du ska kunna bromsa eventuella ögonsjukdomar. Därför är det otroligt viktigt, speciellt för dig som är 40 år gammal eller äldre att genomgå regelbundna synundersökningar. Dessa bör i regel ske vartannat år beroende på om du själv känner av en synnedsättning eller inte. 

Detta då en synunderökning säger så mycket mer än hur bra du ser. När du genomgår en undersökning kan optikern se tecken på vanliga ögonsjukdomar som exempelvis glaukom, grå starr eller diabetes. Om dessa sjukdomar upptäcks i ett tidigt skede kan de behandlas och förbättra din framtida ögonhälsa. 

Vad är det för skillnad på en ögonundersökning och en synundersökning? 

En synundersökning sker i regel av en optiker som undersöker din synskärpa och genom detta kan hitta rätt styrka till glasögon eller linser till dig. En optiker kan dock inte diagnosera ögonsjukdomar eller skriva ut receptbelagda mediciner, men är mycket bra som ett första steg att undersöka din syn och din ögonhälsa.  

Om optikern misstänker ögonsjukdom kan du bli skickad till en ögonläkare som kontrollerar om du har några förändringar i ögat eller någon ögonsjukdom. En ögonläkare är berättigad att skriva ut medicin och de har dessutom en medicinsk utbildning. 

Lämna en kommentar