Blå personlighet enligt DISC-analysen!

/

Blå personlighet – DISC-analysen är ett intressant sätt att få en mer enkelt förklarad överblick över olika mänskliga beteenden. Detta personlighetstest delas sedan in i fyra olika kategorier som fått namn efter färger.

I denna artikel ska vi förklara med ingående av vad det blå personlighetsdraget – konformitet innebär.

Vad är en DISC-analys?

Själva begreppet DISC-analys har sin grund i forskning som utfördes av psykologen William Martson under tidigt 1900-tal. Hans forskning angav att där är fyra olika grundpersonligheter som uttrycker sig genom olika personlighetsdrag. Dessa personlighetsdrag blev sedan uppdelade i fyra olika färger. Huvudkaraktärsdraget för varje färg bidrog till benämningen av själva analysen.

D – Dominant – Röd

I – Inflytande – Gul

S – Stabilitet – Grön

C – Konformitet – Blå

Det är självklart både normalt och vanligt att man befinner sig i en kombination av de olika färgerna och deras personlighetsdrag. Och med ett enkelt test kan du avgöra vilken färg som låter mest likt dig. Här nedan går vi in mer på djupet av färgen blå och tittar på olika karaktärsdrag, vad blåa människor gillar och ogillar, samt hur de kommunicerar med sin omgivning.

Vad är en blå personlighet?

En blå personlighet beskrivs ofta som ödmjuk, tystlåten och rutinerad. De är korrekta och tydliga i sitt sätt att kommunicera och har oftast god kontroll då de är väldigt organiserade. Blå personligheter värdesätter detaljer och hög kvalitet i sitt arbete; detta gör att de inte har något emot att ta sin tid när de genomför uppgifter för att garantera bästa möjliga resultat.

De kan många gånger upplevas som konservativa och kritiska, då de är gärna undviker känslor av misslyckande och värdesätter logik och rationellt tänkande när det kommer till de flesta beslut, både i sitt personliga liv och i arbetslivet. Blå personligheter undviker gärna direkt eller mycket uppmärksamhet, och upplever att de trivs bättre i bakgrunden.

Hur kommunicerar jag bäst med en blå personlighet?

Människor som hamnar i det blåa personlighetsfältet föredrar att ha god tid på sig att ta beslut. Därför är det viktigt att tillföra mycket och detaljerad information innan du ber en blå personlighet att bestämma sig.

Blå personer trivs inte i en miljö med mycket osäkerhet, snabba vändningar eller som saknar struktur eftersom det kan göra dem obekväma och stressade, samt ge en känsla av improduktivitet. Detta är någonting en blå personlighet avskyr, eftersom de i grunden är något av perfektionister och har lätt för att bli alldeles för självkritiska.

Vilka yrken passar en blå personlighet bäst?

Om du har en blå personlighet så ligger din styrka i din analytiska förmåga. Du är noggrann i ditt arbete och har ett öga för detaljer. Eftersom du trivs bäst en miljö där du kan hålla dig till klara och tydliga regler, samt ett logiskt tänkande så är yrken som forskare, psykolog, jurist eller ekonom bra val för dig. Dessa positioner är en yrkesgrupp där blå personligheter är starkt representerade, baserat på deras behov av djupdykning, analysering, och besluttagande baserat på fakta och logik.

Du kanske också märker av att du föredrar eller har lättare för att arbeta ensam istället för i grupp, då du har mer tid och kontroll över detaljer och resultaten. Många blå personligheter upplever också att de föredrar detta sätt att arbeta på eftersom de tillåts vara tystlåtna och introverta. Att arbeta i en självständig miljö där du har huvudansvaret är därför drömmen för många med blå personlighet.

Källor:

https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/discanalys-farger

https://www.motivation.se/innehall/bla-personlighet-analysera-mera/

Lämna en kommentar