Vad innebär att göra en DISC-analys?

/

Det finns flera stunder i livet när det kan vara fördelaktigt att analysera din kompetens, beteendemönster och även utveckla dina färdigheter. Att göra en DISC-analys är ett alternativ om du vill lära dig mer om dig själv och vad du motiveras av.

I denna artikel kommer vi därför ge dig fördelarna med att göra en DISC-analys och vad detta test egentligen innebär!

Vad är det som analyseras vid en DISC-analys?

En DISC-analys mäter ditt beteende eller kommunikationsstil, vilket du sedan kan använda som underlag inom ditt arbete eller annan situation där du jobbar nära andra personer. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att en DISC-analys inte kommer att visa din personlighet, hur dina värderingar ser ut eller din intelligens.

Dessutom finns det ingen beteendeprofil som är rätt eller fel, eftersom vi alla har våra styrkor och svagheter.

Testet bör istället ses som ett underlag för hur du kan arbeta med andra människor på ett bättre sätt, vilket område du känner dig mer bekväm inom och även vilka styrkor som du bör framhäva ytterligare på din arbetsplats. Alla bidrar med sitt, men det kan ibland själv vara svårt att peka ut sina svagheter och styrkor, vilket då testet istället kommer att göra åt dig.

När kan det vara bra att göra en DISC-analys?

Det finns flera olika tillfällen då en DISC-analys kan vara bra att använda som underlag och ger flera fördelar. Bland annat i samband med byte av jobb, motiverande samtal med dina anställda eller om du helt enkelt vill lära dig mer om hur olika personer motiveras och bör behandlas på en arbetsplats för att ni ska kunna uppnå de allra bästa resultaten.

Vad använder man det till?

Det är både stora och små företag som använder sig av en DISC-analys, för att kunna se beteendemönster hos personal och medarbetare. Men även privatpersoner, ideella organisationer och grupper har tidigare valt att använda testet för att kunna hitta en bättre balans och förstå sig på olika situationer.

Så vad kan man då använda DISC-analysen till lite mer specifikt?

  • Hjälper till att stärka produktiviteten i team
  • Förbättrat ledarskap inom firman
  • Stärker säljteam och ger starkare verktyg
  • Möjliggör en bättre kundtjänst på företaget
  • Ett bra verktyg att använda under rekrytering eller befordran
  • Grundpelare för utvecklingssamtal

Det finns alltså flera fördelar med att genomgå en DISC-analys, både för dig som driver företaget eller som är anställd och vill förbättra dina prestationer.

Hur är testet utformat?

Testet är väldigt enkelt utformat och kan därför göras av alla. Under testet kommer du att behöva svara på 28 olika frågor, där du har 4 svarsalternativ. Efter att du har svarat på alla frågor kommer dina svar analyseras och ett grundbeteende kommer att räknas ut. Att genomföra testet går också väldigt snabbt och tar maximalt 15 minuter att genomföra eftersom frågorna är enkla att förstå sig på.

I analysen kan du sedan utläsa dina naturliga styrkor, samt hur du brukar organisera dig och vad du också motiveras av. Detta ger då dig de rätta verktygen för att hålla tankenöten igång under dagen och vad du behöver införa för att hålla motivationen på topp. En DISC-analys är därför ett mycket praktiskt verktyg för att få en god kännedom om dig själv och ditt beteende.

Lämna en kommentar