ADD som vuxen – vi reder ut begreppet!

/

ADD är en variant av ADHD som är en funtionsnedsättning som påverkar impulskontroll, koncentration och uppmärksamhet, men utan ADHD´s överaktivitet. Därför kan ADD vara något svårare att sätta en diagnos på, vilket gör att många får reda på att de har ADD som vuxen. Men vad är ADD, hur yttrar det sig och hur påverkar det relationer?  

Vad är ADD? 

ADD står för attention deficit disorder och är en funktionsnedsättning likt ADHD, som gör att du får svårt att behålla din uppmärksamhet. ADHD kännerteckas dock även med att personen har en hyperaktivitet, vilket personer med ADD inte har. Istället har man svårt att ta in instruktioner och för att påbörja längre uppgifter samt avsluta dem.  

Då hyperaktivitet är ett av de lättare tecknen för att ge personer med ADHD dess diagnos, är ADD svårare att upptäcka. Svårigheterna för en person med ADD är mindre synliga, vilket gör att en diagnos och utredning kan dröja där många får diagnosen ADD först i vuxen ålder.   

Orsaken till ADD och andra funktionsnedsättningar är än idag inte helt kartlagd, men man har kunnat se att de delar av hjärnan som styr impulser och koncentration är påverkad hos personen med diagnosen. Det är dessutom mer vanligt med ADD hos kvinnor än hos män. För ADHD är det tvärtom. 

Hur yttrar sig ADD hos vuxna? 

Ett av de vanligaste symptomen för ADD är att man lätt tappar upppmärksamheten och har väldigt svårt att komma igång med både aktiviteter och uppgifter. När man väl kommit igång med uppgiften kan det även vara svårt att färdigställa dem och för att ta in nya instruktioner. Den största skillnaden mellan personer med ADHD och ADD är att de med diagnosen ADD inte är hyperaktiva, snarare tvärtom.  

Du har istället svårt att hitta motivation, du prokrastinerar ofta uppgifter och det är inte helt ovanligt att man går utan diagnos fram tills dess att man själv har barn som får diagnosen, då det är en väldigt tyst nedsättning. 

En person med ADD uppfattas ofta av andra som en dagdrömmare som är oengagerad och verkar disträ. En person med ADD är ofta även tystlåten eller blyg, har en passivitet och en bristande energi som är påtaglig. ADD kan påverka ditt dagliga liv i mycket hög grad när det kommer till att exempelvis planera, passa tider, hålla koncentrationen en längre tid och en oförmåga att kunna hålla ordning och reda runt omkring sig.  

Andra symptom som är starkt förknippade för en person med ADD är bland annat att man har en tendens att lätt bli stressrad, man har sömnproblem, lättare till depression, ångest och oro. Vuxna med ADD har en ökad risk för olika slags missbruk som alkohol, shopping eller sexmissbruk och har en tendens att överkonsumera exempelvis koffein och energidrycker.  

Diagnos och behandling 

För diagnos av ADHD finns det större riktlinjer med tester som du kan göra, men för att få en ADD diagnos behöver du en utredning. En stor del av behanlingen av ADD handlar om att få kunskap om funktionsnedsättningen, terapi och medicinering.

Vid medicinering kan du bland annat få preparat som hjälper mot sömnproblem och som höjer nivån av dopamin till hjärnan. Genom att gå i terapi kan du få verktyg och hjälpmedel för att hantera dina svårigheter med ADD i vardagen.  

Saker som du kan göra själv för att underlätta symptomen är att skapa en fast rutin och balans i ditt liv. Genom att skapa en struktur i din vardag blir planering och organisering ett mindre problem och här kan du ta till ett flertal verktyg som att skriva ned det du behöver göra eller att skapa olika listor.  

För att minska stressnivån är det en god idé att få in fysisk aktivitet i din vardag för att få utlopp för din energi samt att undvika saker som gör dig mer stressad. Försök även att äta på regelbundna tider och sätt upp ett schema för när du vill lägga dig.  

Ett stort hinder för personer med ADD som vuxen är att ta tag i en större uppgift och slutföra den. Det är därför klokt att dela upp uppgiften i flera delar så det känns mindre överväldigande och det gör även att du känner att du kommer framåt i arbetet.  

Lämna en kommentar